Juristenes Utdanningssenter

Arne Dahlgård jobber som Administrasjonssjef i Juristenes Utdanningssenter. De har som formål å tilby medlemmer av Advokatforeningen og Juristforbundet etter-og videreutdanning på høyt nivå.

Norsk Aero AS er en av flere faste leverandører på trykking av kursdokumentasjon. Når vi spør Arne Dahlgård om hvorfor de bruker oss, får vi dette positive svaret:

Norsk Aero er solide, nøyaktig og en fleksibel leverandør. Dere tar alt fra trykking, pakking og forsendelse direkte til kursstedene. Dere leverer kvalitet i alle ledd og er veldig fleksible – og ikke minst: Kvaliteten er bra og prisene gode.

Slike tilbakemeldinger gjør oss stolte og gir oss samtidig enda mer motivasjon for å levere god kvalitet. Norsk Aero AS står for kvalitet og pålitelighet.