Om Norsk Aero, et moderne digitaltrykkeri i Oslo

Norsk Aero AS ledes av Øivind Tollefsen.

Øivind Tollefsen

Norsk Aero er et moderne digitaltrykkeri i Oslo. Vi leverer alt fra enkle trykksaker til avanserte fargeproduksjoner på papir, bannere, roll-ups og liknende.

Vi leverer også komplette løsninger for pakking og utsendelse av kurs- og konferansemateriell, offentlige dokumenter, rapporter og kommersielt promotionmateriell. Les mer om dette tilbudet på siden kalt «Produksjonskjeden».

Vi har svært moderne trykkmaskiner og dyktige ansatte.

Norsk Aero AS ble etablert i 1987 og vår virksomhet består i hovedsak i levering av varer og tjenester innen forlagsvirksomhet, trykk og distribusjon.

Tradisjonelt var vår virksomhet rettet mot luftfartsmiljøet i Norge.  I de senere år har vi også tilbudt våre tjenester til andre oppdragsgivere.

Svanemerket
Vi er et Svanemerket trykkeri, og holder til i Oslo, men har kunder fordelt over hele Norge.

Ledelse
Norsk Aero AS ledes av Øivind Tollefsen.

Les mer om oss på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Aero_AS

Kredittvurdering