FORGOT YOUR DETAILS?

Manus

Første steg i prosessen mot en ferdig trykket publikasjon, er å få laget manus. Dette er noe dere leverer til oss. Vi tar i mot manus i omtrent alle digital formater.

Vi bruker ditt tilsendte manus til å utforme en trykksak. Hva vi mottar fra dere vil variere avhengig av hva vi skal trykke. I noen tilfeller har dere klargjort både tekst, bilder og illustrasjoner – men i de tilfeller hvor dere ikke har bilder eller illustrasjoner, så har vi dyktige partnere som er behjelpelig med også dette. Målet er å lage en visuelt flott trykksak med godt innhold, som dere og dine brukere blir fornøyde med.

I følge Wikipedia er et manus/manuskript: ”Originalteksten til en bok eller artikkel før den er brukket om kalles et manuskript.” Se mer om manus hos Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Manuskript)

”Manus” er steg 1 i vår produksjonsskjede. Husk at vi leverer komplette løsninger for pakking og utsendelse av kurs- og konferansemateriell, offentlige dokumenter, rapporter og kommersielt promotionmateriell. Les mer om dette på de neste stegene.

TOP