FORGOT YOUR DETAILS?

Oppfølging

Mange av de trykksaker vi trykker, krever oppfølging i forhold til oppdatering av innhold og gjenntatt distribusjon til kundene. På publikasjoner vi trykker, så blir vi enige om en oppfølgingsrutine. Vi gjør dette enkelt for deg, slik at vi tar kontakt med deg for å gå igjennom om trykksaken krever en oppdatering. Hyppigheten bestemmer vi første gang vi lager trykksaken. I noen tilfeller får vi også tilbakemeldinger på endringsbehov fra dine kunder, som har fått tilsendt trykksaken. Vi har system for å fange opp dette også. Målet er alltid å ha en trykksak som har riktig innhold.

TOP