FORGOT YOUR DETAILS?

Ordremottak

Når vi er ferdige med korrektur runden, så får vi en bekreftelse fra dere om at publikasjonen/trykksaken er klar til trykking. Ordren klargjøres så i vårt ordremottak. Da klargjøres viktige detaljer om trykksaken og hvordan den skal trykkes for best mulig resultat. Format, papirkvalitet, blankhet, farger, type lim/stifting etc er momenter vi diskuterer. Vi bistår deg med å ta de riktige valgene, basert på dine budsjetter.

TOP