FORGOT YOUR DETAILS?

Statens havarikommisjon for transport

Torunn Vistnes Espe jobber som rådgiver i Statens havarikommisjon for transport. Virksomheten undersøker ulykker innen luftfart, jernbane, sjøfart og veitrafikk med det formål å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker.

Til Statens havarikommisjon for transport, så trykker vi deres rapporter ved utgivelse, og ved print-on-demand etter utgivelse. Norsk Aero får gode skussmål fra Torunn Vistnes Espe:

Norsk Aero AS kjenner vår virksomhet godt, og er raske og presise i sin levering.

Videre sier Torunn Vistnes Espe :

Produktene holder en god kvalitet.

Vi er stolte over vårt gode samarbeid med Statens havarikommisjon for transport. Det er nok et godt bevis på at vi leverer tjenester og produkter som våre kunder setter pris på.

Produkter fra Statens havarikommisjon

Gå til nettbutikken

TOP